Wybory Sołeckie; 9 III, czwartek, godz. 17/ta

Sołtys wsi Niedary Szczepan Gurboda,  przesłał  do publikacji oficjalne zawiadomienie potwierdzające termin wyborów sołeckich w Niedarach – zawierające jednocześnie porządek obrad zebranie wiejskiego:

 

Dodaj komentarz