Wybory Sołeckie – czwartek 09 marca 2023 godz. 17.00

Poniższa cyfrowa  ikonka, autorstwa Ewy ze Spacerowej. Pojawiająca się rekordowo  często podczas kadencji Sołtys Nestor wsi Niedary Agaty   Woloszczuk – Ambasadora Międzynarodowej Akcji:  „Logo Niedar travel the World” W wyjątkowych okolicznościach używana także  przez  jeszcze obecnego Sołtysa Szczepana Gurbodę. Oficjalnie  9 marca przejdzie  w posiadanie  Sołtysa  wsi Niedary 18/tej kadencji:

9 marca wybierzemy także nową Radę Sołecką, której statutową powinnością jest m.in wspieranie sołtysa wsi w jego bieżących działaniach.

Z tego miejsca  pragnę zaapelować gorąco  do wszystkich tych którzy chcą  mieć wpływ na to,  co,  a przede wszystkim w jakim stylu będzie się działo  w przestrzeni samorządowej naszej małej ojczyzny,  Spotkajmy się w jak najliczniejszym gronie  9 marca,  aby w demokratycznym akcie wyborczym  udzielić  naszego większościowego  mandatu najbardziej odpowiedniemu kandydatowi.

/-/ Jerzy Lewandowski

Dodaj komentarz