Zapraszamy Sołtysów Nestorów – do wspólnego uroczystego przecięcia rajdowej wstęgi.

Tytułem wstępu:

Z inicjatywy Zespołu niedary.pl   a wspólnie  z Wójt Gminy Zawonia Agnieszką Werstą oraz  Radą Sołecką i Sołtys Agatą  Woloszczuk;   wszystkim byłym sołtysom wsi Niedary z okazji Dnia Sołtysa  nadaliśmy  11 III  2016 r.,   honorowe tytuły: Sołtys Nestor wsi Niedary. Każdy z nominowanych  otrzymał plakietkę z logo Niedar oraz  okolicznościowy niepowtarzalny   imienny dyplom Ewy ze Spacerowej. ze zdjęciem  autorstwa  Aby nasze  wspólne wyrazy wdzięczności nie miały tylko werbalno – papierowego charakteru  i nie zamknęły się w jednorazowej akcji,  dzisiaj….

 

W imieniu  Komitetu Organizacyjnego IV edycji Rajdu Szlakiem Kurhanów,

Z A P R A S Z A M Y

Sołtysów Nestorów  wsi Niedary

do uroczystego wspólnego  przecięcia  wstęgi startowej

IV/tej edycji Niedariańskiego  Rajdu Szlakiem Kurhanów.


 

Zawsze pamiętamy i doceniamy  –  nierzadko pionierski wkład wszystkich byłych Włodarzy Niedar   – w obecny kształt naszej wsi.

Liczymy iż swoją  obecnością  wraz z Patronami i Organizatorami Rajdu uświetnicie Państwo nie tylko sam symboliczny moment otwarcia Rajdu  ale skorzystacie także z gościny  okazjonalnego stołu  Senioralnego przygotowywanego dla Niedariańskich Seniorów.

Przygotowujemy  specjalne upominki nawiązujące do historii Niedar które zostaną uroczyście Państwu wręczone podczas porajdowego pikniku.

/-/ Jerzy Lewandowski –  rzecznik prasowy rajdu

 

I edycja Rajdu – tuż przed uroczystym przecięciem wstęgi: Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta, Sołtys wsi Niedary Agata Woloszczuk, Komandor Rajdu Ludomir Domański

 

 


 

Poniżej fotka dyplomu z tytułem Sołtys Nestor wsi Niedary –  jaki otrzymał  pośmiertnie  Jan  Wdowiak – pierwszy  Sołtys  wsi Niedary w powojennej Polsce.

Bardzo liczymy na Panią Leokadię, która w imieniu męża uczestniczyła w dotychczas inicjowanych  przez nas uroczystościach.

 

 

Leave a Comment