ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 8 ust. 1 Statutu Sołectwa Niedary zwołuję zebranie wiejskie wsi w dniu 15.03.2019 r. o godzinie 18.00

adres: świetlica wiejska.

Jeżeli nie będzie ustawowego quorum drugi termin zebrania wyznaczam na godzinę 18.15

Porządek obrad:

  1. Powitanie mieszkańców.
  2. Wybór prowadzącego zebranie.
  3. Stwierdzenie ważności zebrania.
  4. Zgłaszanie zadań i dyskusja nad zadaniami do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.
  5. Uchwalenie wniosku o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji  w ramach funduszu sołeckiego na 2019 r.
  6. Sprawy różne.
  7. Zakończenie zebrania.

Sołtys Sołectwa Niedary

/-/ Szczepan Gurboda

Leave a Comment