Zebranie 10.02.2016 – podsumowanie

Witam,

zebranie  się odbyło o czym poinformował Państwa już Pan Jerzy. W zebraniu brała udział Pani Wójt Gminy Zawonia i Pani Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni. Wszystkie bieżące sprawy mam nadzieję zostały omówione, a dotyczyły one świetlicy, rajdu, zatoki autobusowej, dróg, budynków zagrażających bezpieczeństwu, budynków ( dachów)  pokrytych azbestem, odpadów i oświetlenia. Jeśli chodzi o świetlicę to na zebraniu nie wyłoniono opiekuna jednak na dzień dzisiejszy taki opiekun już jest. Zasady na jakich można korzystać z świetlicy na zebraniu przedstawiła czytelnie Pani Dyrektor i mam nadzieję że w tej kwestii żadnych niejasności już nie będzie. Jeśli chodzi o rajd to mieszkańcy się opowiedzieli za tym, że ma to być impreza na większą skalę  od rajdu z poprzednich lat. Na ulicy zwyczajowo zwanej Kamiennej ze środków budżetu Gminy Zawonia zostały postawione trzy nowoczesne lampy, które już wkrótce zabłysną. I w tym miejscu chciałabym podziękować za to oświetlenie  Wójtowi Gminy Zawonia Pani Agnieszce Wersta. Jeśli chodzi o zatoczkę autobusową, to jak Państwa informowałam mam dwa pisma od Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu że taką zatoczkę wykonają do końca 2016 roku. Zatoczki jak Państwo widzą niestety nie ma w dalszym ciągu. Dzisiaj jestem po rozmowie telefonicznej z pracownikiem DSDiK, który przyznał że rzeczywiście nie wykonali to do czego się zobowiązali, nie potrafił wytłumaczyć dlaczego  i zapewnił mnie że zrobią to w tym roku przy okazji remontu drogi Ludgierzowice – Niedary. Przedstawiłam swoje obawy co do realności tych deklaracji bo jak wszyscy wiemy zatoczka miała powstać przy okazji poprzedniego remontu drogi wojewódzkiej. Wykonali nam za to zatokę w stronę Trzebnicy o którą nikt nie prosił, na którym robią sobie postój samochody ciężarowe, i zostawiają po sobie śmieci. Do utrzymania porządku na tej zatoce nikt się nie poczuwa. Ja ze swej strony zapewniłam pracownika DSDiK że jeśli zatoka nie powstanie w tym roku (2017) całą korespondencję odnośnie tej sprawy przekażę do odpowiedniego ministerstwa w Warszawie.  Myślę że 20 lat oczekiwania na zatoczkę to jest wystarczająco długi czas żeby upominać się o nią coraz głośniej. Mieszkańcy którzy korzystają z komunikacji autobusowej codziennie są narażani na tej drodze na niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia z powodu braku zatoki autobusowej. Jeśli już mowa o drodze wojewódzkiej to muszę tu dodać że uschnięte  niebezpieczne  topole na odcinku Zawonia  – Niedary zostały usunięte również po mojej interwencji w DSDiK. Jeśli chodzi o drogę powiatową sprawa też nie jest prosta, myślę że mieszkańcy Niedar powinni swoje niezadowolenie bardzo często wyrażać choćby telefonicznie z kolei do Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy. Ja ze swojej strony jeszcze w ubiegłym roku wysłałam pismo do Starosty Powiatu Trzebnickiego w sprawie tej zniszczonej drogi, do dzisiaj bez odpowiedzi. Może Pan Starosta powinien choćby raz w chwili obecnej skorzystać z tej drogi jako kierowca ? Zapraszamy!

Pozdrawiam

Agata Woloszczuk

 

Leave a Comment