Zmiany w statutach sołectw.

Na stronie internetowej Gminy pojawiły  się  wpisy  informujące  o tym iż od stycznia do maja 2015 r. działała  sześcioosobowa Komisja Statutowa, której, przewodził Radny Dawid Stec.

Jej  celem było opracowanie nowej wersji – projektu  statutu dla sołectw.

Intencją –  klarowność zasad i wyeliminowanie sprzecznych interpretacji.

W pliku sprawozdawczym  “100 dni Rady”: dostępny pod linkiem: http://www.zawonia.pl/asp/pliki/aktualnosci/rada_gminy_100_dni_popr.pdf

usiłowałem odnaleźć  jakieś sprawozdanie – raport  – protokół Komisji   z proponowanych   zmian – niestety do szczegółów nie dotarłem….:-(

Poniżej,  końcowy efekt prac Komisji, czyli  nowy projekt  Statutu  który  trafi docelowo  pod dyskusję  na spotkaniach z mieszkańcami  poszczególnych Sołectw a więc i my pewnikiem   spotkamy się  w tej sprawie  za jakiś czas w Świetlicy….?

Jeśli wcześniej  chcesz poznać zakres zmian musisz porównać  plik z poprzedniego wpisu  czyli Aktualny statut Sołectwa Niedary   z poniższym plikiem:

Nowy_Projekt_Statutu_Sołectwa

Ps.

…a może powód zmian był „odgórny” tzn. jakaś kolejna  sejmowa nowelizacja ustawy o Samorządzie ?

Szkoda, iż Komisja nie stworzyła pełnego opisu  zmian w tym jakże istotnym  dla nas projekcie… no ale może to jeszcze nastąpi 🙂

 

Dodaj komentarz