WŁADZE SAMORZĄDOWE:

SOŁECTWO NIEDARY – 18/ta kadencja – 2023/2027

Sołtys wsi Niedary: Grzegorz Idzikowski

tel. 48  794-553-551 

email: soltyswsiniedary@gmail.com

 

Rada Sołecka wsi Niedary:

Przewodnicząca Rady Sołeckiej: Anna Michałowska

Z-ca Przewodniczącej  Rady Sołeckiej :Grzegorz Osyra

Członkowie Rady:

 

Dominika Kaleta

Alicja Durawa

Katarzyna Kwolek

Prezes LZS Niedary: 

Grzegorz Osyra

 

 

 

 

Opiekun Świetlicy:

Dominika Kaleta

kontakt, tel.  723 503 919


SOŁECTWO NIEDARY – 17/ta kadencja – 2019/2023

Przewodniczący Rady Sołeckiej: 

Grzegorz Osyra

Z-ca Przewodniczącego Rady Sołeckiej :

Ewa Klimczak Śmietana

Członkowie Rady:

Aneta Jankowska

Marek Michałowski

Prezes LZS Niedary:

Grzegorz Osyra

Opiekun Świetlicy:

Dominika Kaleta

 

Dodaj komentarz