WŁADZE SAMORZĄDOWE:

SOŁECTWO NIEDARY – 16/ta kadencja – 2019/2024

Sołtys wsi Niedary: Szczepan Gurboda

Kontakt:

tel.609 253 370

e-mail soltyswsiniedary@gmail.com

Przewodniczący Rady Sołeckiej: Grzegorz Osyra

Z-ca Przewodniczącego Rady Sołeckiej :

Ewa Klimczak Śmietana

Członkowie Rady:

Aneta Jankowska

Marek Michałowski

Prezes LZS Niedary: Grzegorz Osyra

kontakt:

Opiekun Świetlicy:

Imię nazwisko: Dominika Kaleta

kontakt, tel.  723 503 919

Dodaj komentarz