WŁADZE SAMORZĄDOWE:

SOŁECTWO NIEDARY – 18/ta kadencja – 2023/2027

Sołtys wsi Niedary: Grzegorz Idzikowski

tel. 48  794-553-551 

email: soltyswsiniedary@gmail.com

dyżury sołeckie:  comiesięczne spotkania z Sołtysem będą się odbywać w Świetlicy Wiejskiej w Niedarach w trzeci czwartek miesiąca w godzinach od 19:00 do 20:00

 

Rada Sołecka wsi Niedary

Przewodniczący Rady Sołeckiej: Grzegorz Osyra

Z-ca Przewodniczącego Rady Sołeckiej :

Anna Michałowska

Członkowie Rady:

Dominika Kaleta

Alicja Durawa

Katarzyna Kwolek

Prezes LZS Niedary: Grzegorz Osyra

kontakt:

Opiekun Świetlicy:

Imię nazwisko: Dominika Kaleta

kontakt, tel.  723 503 919

SOŁECTWO NIEDARY – 17/ta kadencja – 2019/2023

Przewodniczący Rady Sołeckiej: Grzegorz Osyra

Z-ca Przewodniczącego Rady Sołeckiej :

Ewa Klimczak Śmietana

Członkowie Rady:

Aneta Jankowska

Marek Michałowski

Prezes LZS Niedary: Grzegorz Osyra

Opiekun Świetlicy:

Imię nazwisko: Dominika Kaleta

kontakt, tel.  723 503 919

Dodaj komentarz