Animacje dla dzieci w Niedarach 3 sierpnia

Gmina Zawonia ze środków własnego budżetu, w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023 r., zorganizowała w dniu 3 sierpnia 2023 r. wydarzenie kulturalno-integracyjne pn. „Animacje dla dzieci”.

Wykonawcą tego przedsięwzięcia jest firma Animki.

Zapraszamy wszystkie dzieci na wspomniane wydarzenie.

Grzegorz Idzikowski

Sołtys wsi Niedary

Dodaj komentarz