Fundusze Sołeckie Sołectwa Niedary – stary i nowy

 

Na Zebraniu Wiejskim Sołectwa Niedary w dniu 5 września 2023 r. – po intensywnych debatach – przyjęto:

Uchwałę Nr 4/2023 w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Niedary na 2023 rok wraz ze stosownym wnioskiem do Wójta Gminy Zawonia

oraz

Uchwałę Nr 5/2023 w sprawie przyznania środków funduszu sołeckiego na rok 2024 wraz ze stosownym wnioskiem do Wójta Gminy Zawonia.

Komplet dokumentów w powyższych sprawach został przekazany przez Sołtysa do Wójta Gminy Zawonia pismem z dnia 7 września 2023 r. Ponadto zgodnie ze Statutem Sołectwa wspomniane Uchwały zostały zamieszczone na tablicach informacyjnych w Niedarach. Po zawiadomieniu mieszkańców  SMS-em grupowym o tym fakcie otrzymałem pocztą zwrotną propozycję, aby umieścić Uchwały także na stronie niedary.pl – co niniejszym robię.

Korzystając z okazji dziękuję wszystkim obecnym na Zebraniu Wiejskim za bardzo aktywny udział w obradach, dzięki czemu udało się wypracować optymalne stanowisko w sprawach finansowania potrzeb Sołectwa Niedary ze środków budżetowych Gminy Zawonia.

Z dokumentami można zapoznać się klikając w linki podłączone na samym dole niniejszego wpisu.

Grzegorz Idzikowski

Sołtys wsi Niedary

Uchwala Nr 4_2023_scan

Uchwala Nr 5_2023_scan

Wniosek_o_przyznanie_Funduszu_soleckiego_2024_scan

Dodaj komentarz