Jest pierwsza propozycja do FS 2017

Sołtys, Pani  Agata Woloszczuk  zainaugurowała listę projektów –  inwestycji, do realizacji z  Funduszu Sołeckiego 2017. Propozycja jest konkretna i teoretycznie  wyczerpuje cały budżet, bowiem  Pani Sołtys proponuje aby  kwotę  którą otrzymamy z Gminy-  przeznaczyć na rozbudowę chodnika – czyli  przedłużenie zbudowanego już odcinka od przystanku:

MINOLTA DIGITAL CAMERA

w stronę  świetlicy “na taką długość…na  ile “wystarczy funduszu:

MINOLTA DIGITAL CAMERA

Chociaż powyższa  propozycja   w 100% wyczerpuje możliwości przyznawanego nam  corocznie budżetu  – oczywiście  nie należy jej traktować jako zamykającej możliwość składania  kolejnych innych  inicjatyw – projektów,  albowiem decydujący głos w sprawie będzie miało Zebranie Ogólne, które  jako jedyne ma kompetencje tak  do równoległego zgłaszania nieograniczonej liczby projektów a finalnie w drodze głosowania to  biorący udział w spotkaniu zdecydują na jakie cele zostanie wydatkowany Fundusz Sołecki w 2017 roku. Na dziś tabela FS 2017 wygląda tak:

FS-2017_ud

 

Zatem jeśli ktoś ma już teraz,  lub będzie miał inne propozycje – zapraszamy do ich zgłaszania – patrz rubryka kontakt  lub w formie komentarza do niniejszego wpisu – względnie bezpośrednio do Pani Sołtys lub Przewodniczącego Rady Sołeckiej a w ostateczności już na samym spotkaniu.

 

 

Leave a Comment