Logo travel the world, Witamy nową Ambasadorkę 😊

Do Międzynarodowego  Teamu  Ambasadorów Akcji: „Logo Niedar travel the World” koordynowanego przez Tadeusza Plesowicza pracownika Uniwersytetu Alberty w Edmonton dołącza dzisiaj oficjalnie  dr Marina Giacomin.

Dr Marina Giacomin pochodzi z południa Brazylii /Stan Parana/ – czyli regionu w którym po Chicago USA zamieszkuje najliczniejsza grupa  Polonii, której przodkowie osiedlali się na terenie obu Ameryk jeszcze w XIX tym wieku !

Marina – Serdecznie dziękujemy za Twój akces i  witamy w  Teamie który opisujemy ciągiem liczb za którymi stoi ogrom serca włożony w naszą akcję przez ludzi, których połączyła unikalna platoniczna przyjaźń z naszą wsią.

Drobne łyki statystyki:

Wspomniany ciąg liczb  to 6/16/32 a w dalszym rozwinięciu  79/41-38/69

Kolejno oznaczają iż uczestnicy Teamu  sfotografowali logo naszej wsi na 6/ciu kontynentach/ władają rdzennie 16/toma językami a Team liczy 32/óch Ambasadorów akcji. W sumie wraz z mieszkańcami naszej wsi w akcji bierze udział 79 osób /41 kobiety, 38 mężczyźni/. Cały Zespół sfotografował logo Niedar na terenie 69 państw

Jesteś też już  szóstą osobą ze stopniem naukowym doktora w gronie którym jest aż siedmiu profesorów z wyższych uczelni z całego świata !

Na zakończenie ustępuję miejsca;  Marina w kilku zdaniach opowie o swojej pracy na Uniwersytecie w Edmonton:

My post-doctoral research aims to understand how abiotic stressors influence the physiology of a diverse group of fishes. I am especially interested in how oxygen, salinity and CO2 can affect ion and acid-base regulation, ammonia excretion, as well as gas-exchange. Another aspect of my research program is focused on the mechanisms by which nano-encapsulated pesticides exert toxic effects on marine invertebrates.

Tłumaczenie:

Moje badania podoktoranckie mają na celu zrozumienie, w jaki sposób stresory abiotyczne wpływają na fizjologię zróżnicowanej grupy ryb. Szczególnie interesuje mnie, jak tlen, zasolenie i CO2 mogą wpływać na regulację jonową i kwasowo-zasadową, wydalanie amoniaku, a także wymianę gazową. Inny aspekt mojego programu badawczego koncentruje się na mechanizmach, za pomocą których pestycydy kapsułkowane w nanokapsułkach wywierają toksyczny wpływ na bezkręgowce morskie.

Dodaj komentarz