Po drodze im było … do Piekła wstąpili :-)

W nieustającej podróży po Polsce.  Ala i Kazimierz z Ptasiej odwiedzili z naszym logo, wieś szczególną. Bynajmniej nie nazwa o owej szczególności świadczy. Miejscowości o nazwie Piekło w Polsce poza tą którą odwiedzamy,  jest jeszcze 43 –  słownie czterdzieści trzy !

Miejsce to Piekłem nazwali dawni flisacy. Działy się tu bowiem z nurtem Wisły trudne do okiełznania  zawirowania, które bardzo utrudniały żeglugę. Jednakowoż równolegle funkcjonuje pogląd iż to miejscowi, którym nie raz przyszło zmagać się z dużą falą na Wiśle.  Nazywali to miejsce w tak jednoznacznie dosadny sposób:

No cóż,  Żuławy Wiślane, swą urodzajność czerpią między innymi z faktu iż okresowe  zalewanie tych terenów jest jakby wpisane w sezonowość naszego klimatu.  Na Żuławach trudno spotkać większe skupiska leśne. Pokutuje nawet teoria  iż charakterystyczne dla tego regionu budownictwo szachulcowe. Szkielet konstrukcji budynków powstawał z drewna. Wypełnienie z cegieł i innych materiałów. Wynikało z faktu ogromnego deficytu drewna. W istocie technologia ta jest charakterystyczna dla budynków w wielu miejscach Europy … które są obszarami zalewowymi. Po prostu budynki o konstrukcji szachulcowej zwanej także ryglową szybciej wysychają.

Wróćmy jednak do historycznego znaczenia tego miejsca. Kończący I Wojną Światową Traktat Wersalski. Skorygował granice Europy i nieopodal Piekła znajdował się tzw. TRÓJSTYK. Miejsce w którym spotykały się granice: Polski, Niemiec (Prus Wschodnich) i Wolnego Miasta Gdańska.  Walka o polskość tych ziem w okresie międzywojnia,  wpisała się w życie  Żuławian. Wieś Piekło obok takich wydarzeń jak  Obrona Poczty Gdańskiej, powstanie obozu koncentracyjnego w  Sztutowie, mord na kolejarzach polskich  w Szymankowie. Stała się symbolem  martyrologii Polaków.  Do historii przeszła batalia o wybudowanie polskiej szkoły. Jej dyrektor Józef Hinz,  po wkroczeniu oddziałów SS  w dniu 22 sierpnia 1939 r, został oblany smołą i podpalony. Wieś Piekło po dziś dzień pozostaje symbolem  polskiej niezłomności.

 

 

Jeden komentarz

Dodaj komentarz