Seniorada 2019 werdykt i tytuł: Senior Roku 2019/2020.

Przypomnę z kronikarskiego obowiązku iż Konkursowe jury Seniorady 2019 pod przewodnictwem gościa Honorowego imprezy:
Przewodniczącej Rady Gminy Pani Teresy Ogrodowicz Nitki wyłoniło zwycięzcę konkursowych zmagań Seniorów; którym został: Jan z Głównej.
Laureat wieloboju seniorady poza okolicznościowym pucharem:otrzymał nagrodę rzeczową – plecak turystyczny a w uzupełnieniu, od Zespołu niedary.pl z najlepszymi życzeniami nadaliśmy Janowi honorowy tytuł Niedariańskiego Seniora Roku 2019/2020:

Dodaj komentarz