Seniorada 2020 zaczynamy się organizować.

Oczywiście nie wiadomo czy impreza która zaczęła już wchodzić do stałego kalendarza niedariańskich spotkań, odbędzie się w tym roku a tym bardziej w planowanym wstępnie terminie: sobota 14 XI lub 21 XI. Powyższa obawa nie zwalnia  nas – organizatorów z tego aby już teraz nie rozpocząć jej planowania, co w prostym przełożeniu przekłada się na pozytywne myślenie o kiedyś jednak szczęśliwym finale walki z pandemią koronawirusa. Przy okazji stworzymy także organizacyjny pretekst aby wspólnymi siłami przygotować  ew. plan B.

Organizujemy się oczywiście zdalnie:

Honorowy patronat nad Niedariańską Senioradą 2020 objęła:

Wójt Gminy Zawonia: Agnieszka Wersta.

Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego, oraz dysponentem funduszu 2020 jest:

Sołtys wsi Niedary Szczepan Gurboda.

W Zespole, dzisiaj niejako z marszu, zameldował się jak co roku: Grzegorz Osyra obecnie pełniący funkcję: Przewodniczącego Rady Sołeckiej wsi Niedary.

Do komitetu organizacyjnego  z definicji wchodzi cały Zespół niedary.pl

Jest nas trochę,  ale serdecznie  zapraszamy kolejnych chętnych – wolontariuszy – szczególnie gorąco powitamy debiutantów tj. osoby które do tej pory nie brały udziału w przygotowaniu Seniorady.

Liczymy na deklaracje udziału ze strony członków poprzednich Komitetów Organizacyjnych.

Deklaracje można składać w komentarzu do niniejszego wpisu lub mailem/ sms/em patrz zakładka KONTAKT.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE !

Z ostatniej chwili:

W dniu dzisiejszym, swój udział w Senioradzie 2020 potwierdziła Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia – Pani Teresa Ogrodowicz Nitka, która jak zapewne pamiętają uczestnicy ubiegłorocznej Seniorady; z wrodzoną sobie swadą przewodniczyła pracom konkursowego jury nagradzającego aktywność poszczególnych uczestników spotkania.

Dodaj komentarz