Życzenia dla Seniorów raz jeszcze !

Kiedy Seniorada odbywa się stacjonarnie składanie  oficjalnych okolicznościowych  życzeń Seniorom,  trwa zwykle ok kilkanaście minut…

Honory pełnili Wójt Gminy Zawonia  Agnieszka Wersta oraz Sołtys wsi Niedary Szczepan Gurboda wcześniej Sołtys Agata Woloszczuk ….

Kiedy Seniorada odbywa się zdalnie życzenia przekazywane są na piśmie pod którym podpisuje się w sumie 12/cie osób. Każdy z Seniorów otrzymuje spersonalizowane i osobno podpisane życzenia.

Oczywiście żadne pismo nie zastąpi życzeń werbalnych ale jest pewna przewaga  formy pisemnej. Otóż jak zmierzył Przewodniczący Rady Sołeckiej -n Grzegorz Osyra,  podpisanie pisma z życzeniami fizycznie trwało ok 2 godziny a więc dokładnie tyle ile …trwa Seniorada stacjonarna !

Dodaj komentarz