niedary.pl – zdobywcą I  miejsca  na najlepszą wiejską stronę internetową  2017

Dzień 18 października 2017 roku zapisujemy  oficjalnie złotymi zgłoskami w naszej wirtualnej  kronice  Niedar. Zdobyliśmy laur najlepszej  wiejskiej witryny internetowej Anno Domini 2017 r !Piękniejszego ukoronowania  naszej Zespołowej pracy – przygody z niedary.pl –   którą rozpoczęliśmy  21 III 2015 roku – chyba nie mogliśmy  sobie wymarzyć ! Zapraszam na  fotorelację z tego wydarzenia  zamykającą  sekwencję  wcześniejszych około konkursowych  wpisów:

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów – organizator ogólnopolskiego konkursu na Najlepszą wiejską stronę  internetową odbywającego się pod honorowym  patronatem Ministra  Cyfryzacji Anny Streżyńskiej     zaplanował iż   finał jubileuszowej –  V/tej   edycji tego konkursu,  odbędzie się na terenach wystawowych Targów Poznańskich i będzie zwieńczeniem konferencji: „WIEŚ POLSKA – WIEŚ INNOWACYJNA”. Na zaproszenie KSS,   konferencję uświetniła  plejada znakomitych Gości,  na co dzień związanych z obszarami wiejskimi i  działającymi na rzecz wsi a reprezentująca świat nauki, polityki oraz  dyrekcję lasów państwowych – wiadomo obszary wiejskie i tereny  leśne to nieodłączni naturalni  sąsiedzi, których  na co dzień łączy szereg bieżących  relacji i zależności.   Patrona honorowego konkursu Panią  Minister Annę Streżyńską reprezentował  sekretarz  stanu w  Ministerstwie cyfryzacji  – Marek Zagórski.  

Konferencję otworzył Prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów  – Ireneusz Niewiarowski prezentując działania KSS koncentrujące się wokół  całej sekwencji inicjatyw, które  Stowarzyszenie podejmuje na rzecz ogólnie pojętej ekologii.

fot. Agnieszka Wersta

Wystąpienie Prezesa  Ireneusza Niewiarowskiego zainicjowało panel ekologiczny konferencji,  podczas którego  zaproszeni Goście   podjęli trzy poniższe tematy:

  1. Różnorodność krajobrazu rolniczego – wybrane aspekty

prof. Anna Kryszak  oraz  prof.  Jan Kryszak  z  Uniwersytetu  Przyrodniczego  w Poznaniu

  1. Program dofinansowania zalesiania i tworzenia terenów zalesionych

Naczelnik Wydziału Gospodarki Leśnej  w pionie Zastępcy Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych – Krzysztof Rostek,

  1. Ochrona przyrody na przykładzie parków krajobrazowych

Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego – Janusz Łakomie

Prowadzona profesjonalnie  przez Pana Patryka Wegierkiewicza konferencja,  płynnie od tematów ekologicznych,  przeszła  do kolejnego panelu  czyli   CYFRYZACJI WSI

  Zostałem zaszczycony  zaproszeniem do udziału w dyskusji i miałem niepowtarzalną  możliwość  wobec wszystkich zaproszonych gości,  przedstawienia głównych  założeń, który przyświecały powstaniu strony www,niedary.pl  i konkretnych  działań które  realnie  podjęliśmy i doprowadziliśmy do szczęśliwego finału  a które  to działania  złożyły się na wspólny sukces naszej niedariańskiej społeczności.

 

fot. Agnieszka Wersta

 

Wspomniałem też o naszym jakże mało znanym w Polsce cmentarzysku kurhanowym  a więc o miejscu potwierdzającym ślady bytności człowieka na  terenach  obecnych Niedar już przed  3 500 lat  Pragnę zachować  nadzieję, iż  tak  uczestnicy konferencji – słuchacze jak i moi wspaniali  biorący udział w panelu interlokutorzy:    Minister Marek Zagórski oraz Senator RP  Marian  Poślednik z życzliwą  akceptacją odnieśli się do moich wspomaganych często  może zbyt żywiołową  gestykulacją wypowiedzi ?

fot. Agnieszka Wersta

Minister Marek Zagórski  przyznał iż program Cyfryzacji wsi napotkał szereg trudności ale jednocześnie  wyraził nadzieję  iż  w ciągu ok 2 lat szerokopasmowy internet  ma szanse dotrzeć pod przysłowiowe strzechy.  Ten optymistyczny akcent zakończył blisko godzinną dyskusję  w której jako jedyna z sali  głos    zabrała Wójt Gminy Zawonia – Pani  Agnieszka Wersta.  Zatem  Niedary i Zawonia   mocno zaakcentowały swoją obecność, na tej wszak ogólnopolskiej  konferencji.

 W tym momencie  – poza organizatorami konkursu – nikt nie znał jeszcze ostatecznego werdyktu Jury – więc emocje sięgały zenitu ! Żelazny punkt regulaminu zakładał, iż  do udziału w konferencji zostaną zaproszeni trzej finaliści prowadzący tak jak my samodzielne strony internetowe i każdy z nich będzie jechał do Poznania  z wiadomością iż ma pewne …. III miejsce Prowadzący  zaczął  ostateczne  „odliczanie”  wywołując na środek sali kolejnych finalistów:

 

III miejsce www.dulowa.pl administrator: Łukasz Smółka, gmina Trzebinia

nagroda rzeczowa ruter

II miejsce www.krempna4u.pl administrator: Adrian Farbaniec, gmina Krempna

nagroda rzeczowa tablet

 

….no i dopiero w tym momencie wszystko stało się jasne  !!!

I miejsce www.niedary.pl administrator: Jerzy Lewandowski, gmina Zawonia !

Nagroda rzeczowa >  laptop

Nagrodę  w postaci okolicznościowej statuetki, wraz z gratulacjami  odbierałem z rąk Ministra Marka Zagórskiego:

fot. Agnieszka Wersta

Nasz sukces podtrzymał  dobra dolnośląską passę, bowiem po raz drugi z rzędu na najwyższym konkursowym podium stanęła strona reprezentująca województwo Dolnośląskie !!!

Równolegle,   konkurencji samodzielnie  prowadzonych stron internetowych,   towarzyszył ranking na najlepszą stronę  internetową założoną  na portalu  naszawioska.pl

W tej klasyfikacji I miejsce zajęła : Halina  Myślińska– Kuśmierz z gminy Jędrzejów

Po wręczeniu  wszystkich  nagród  nastała tradycyjna chwila dla fotoreporterów:

 

fot. Agnieszka Wersta

Statuetkę  dyplom …. utrzymasz …ale z uśmiechem nie jest już tak łatwo:

 

fot. Agnieszka Wersta

…a  gdy już wszystko stało się jasne i konkursowe  emocje opadły,  laureaci, goście honorowi i  osoby towarzyszące – wszyscy przeszliśmy   na antresolę  Sali  obrad,  gdzie została zaaranżowana  konferencyjna kawiarenka.  Wśród żywiołowych kuluarowych dyskusji   w grupkach często z kilkoma osobami na raz – przeplatanymi uściskami dłoni i gratulacjami  zostałem zaskoczony  nagłym  pełnym  troski  pytaniem:

 – A gdzie Pan zgubił Panią Burmistrz

Niechaj ten   stratyfikacyjny lapsus,  uczestnika konferencji  –  będzie  swojego rodzaju symbolem, iż wspólnie z Panią Wójt,  godnie reprezentowaliśmy całą  społeczność  Gminy Zawonia  a przywiezione konkursowe  trofea: okolicznościowy dyplom, statuetka oraz nagroda rzeczowa w postaci laptopa:

 

zostaną na zawsze –  nie tylko sentymentalną ale i  przydatną  użytkową pokonkursową  pamiątką.

Z czasem uczestnicy konferencji zaczęli się rozchodzić  – a ja wspólnie  z „odnalezioną” w  po kuluarowym zamieszaniu   „Panią Burmistrz” ?  przeszliśmy  przez cześć  targową  wystawy  POL-ECO-SYSTEM  aby w sposób symboliczny zaakcentować niedariańską Victorię  czyli sfotografować logo Niedar na tle  logo Targów Poznańskich:

fot, Agnieszka Wersta

Dziękuję  raz jeszcze  Organizatorowi Konkursu – Krajowemu  Stowarzyszeniu Sołtysów !

Gratuluję wszystkim Finalistom !

Dziękuję wszystkim tym którzy działali i mam nadzieję działać będą nadal na rzecz niedary.pl !

Dziękuję Pani Wójt Agnieszce Werście   za wsparcie i  duchowy współudział w konkursowych emocjach …i  te wiele godzin spędzonych „za kółkiem” .

Jurek Niedariański

 

 

 

2 komentarze

Dodaj komentarz