Pamięci wszystkich…

którzy  odeszli a od pradziejów po współczesność,   stąpali po niedariańskiej ziemi; uprawiając, hodując, budując,  produkując, zakładając rodziny…. Pamiętamy o Waszym udziale  w naszym dzisiejszym tu i teraz: