Gratulacje Panie Ministrze !

W październiku ub. roku  przyjmowałem gratulacje od Sekretarza stanu w Ministerstwie cyfryzacji –  Marka Zagórskiego,  odbierając w imieniu naszej społeczności laur:

Najlepszej wiejskiej  strony internetowej 2017/2018.

Dziś nadarzyła  się unikalna okazja…. do swoistego rewanżu…

Z ogromem przyjemności sięgam   do naszego niedariańskiego  e-archiwum aby w ten  nietypowy  i może  nieco przewrotny sposób  zegzemplifikować serdeczne  gratulacje jakie niniejszym  pragnę  przekazać   Panu Markowi Zagórskiemu z okazji dzisiejszej  nominacji na stanowisko:

Ministra Cyfryzacji !

Panie Ministrze 

oby szerokopasmowy internet dotarł  pod strzechy, aby e-diagnostyka i e-monitoring  lekarski  odciążył służby medyczne i szpitale a ludzie nie musieli płacić mandatów za nie posiadanie przy sobie papierowego dowodu ubezpieczenia  a wiejskie i miejskie  strony internetowe powstawały jak grzyby po deszczu !

Spełnienia marzeń i realizacji nie tylko cyfrowych  planów w mega prędkościach !

 

Chwila wspomnień:

Minister Cyfryzacji Marek Zagórski  jest i pozostanie   dla mnie/dla nas  pierwszym….. a będzie mam nadzieję nie ostatnim Ministrem, który   usłyszał i to sporo  o Niedarach z Gminy Zawonia jako  miejscu na cyfrowej mapie Polski  w którym  z mocy sprawczej  strony internetowej  w ciągu niespełna trzech lat został  wygenerowany   i zapisany    w postaci bloga –  e-kroniki  szereg  tożsamościowych symboli  naszej malej ojczyzny. Na bazie utrwalanej  elektronicznie historii Niedar /Poczet Włodarzy wsi Niedary, Poczet Radnych, digitalizacja osiągnięć sportowych pieczołowite odtwarzanie nawet   pojedynczych wątków historycznych/ stworzyliśmy wspólnie przy czynnym  udziale Wójt Gminy Zawonia Agnieszki Wersty,  Sołtys Agaty Woloszczuk,  Przewodniczącego Rady Sołeckiej i Marka Michałowskiego oraz Prezesa LZS Grzegorza Osyry –    szereg zupełnie nowych wartości, które budują  tzw.  niematerialną  – symbolikę i tożsamość   naszej mikrospołeczności, tocząc w ten sposób  proces asymilacji tych którzy pamiętają czasy pionierskie Niedar  lub mieszkają tu od urodzenia z tymi, którzy  „napłynęli”. 

Od nazw ulic i  miana społeczności jako takiej /Niedarianie/  własnego niepowtarzalnego  godła – logo, które niesione dłońmi naszych Ambasadorów –  Wolontariuszy odbywa promocyjną  podróż dookoła świata, poprzez  szereg imprez, które być może na stałe zakorzenią się  w tradycji nie tylko Niedar  ale i w kalendarium Gminy, / np. Niedariański  Rajd  szlakiem kurhanów czy Niedariańska  Seniorada, nieustający turniej tenisa stołowego w różnych konfiguracjach /  a skończywszy na próbie ustanowienia własnego hymnu tworzymy/ zapisujemy  dla następnych pokoleń Niedarian  zręby dziedzictwa aby mogli być dumni z miejsca z którego się wywodzą i nie musieli  jak to się dziś jeszcze niestety  dzieje  ukrywać  na portalach społecznościowych  swojego pochodzenia.

Niedarianie to symboliczny wspólny mianownik tych niełatwych  zmian   o charakterze mentalnym które obliczone są na naturalną asymilację  naszej mikroskopijnej wszak społeczności, które zostały docenione przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów i  Ministerstwo Cyfryzacji przy udziale przedstawicieli wielu innych szacownych instytucji.

Leave a Comment