Mamy Rondo im. Pionierów Niedar !

…i to od już dość dawna ? Z kronikarskiego obowiązku muszę  cofnąć się aż  do  23 listopada 2017 czyli do dnia w którym –  w  świetlicy –  odbyła się I Niedariańska Seniorada:

https://niedary.pl/uroczyste-otwarcie-seniorady-2017/

Jednym z  najważniejszych momentów spotkania  – uważam / o najważniejszym jeszcze napiszę ?/  było zbiorowe – jednogłośne  podjęcie uchwały – wniosku o nadaniu rondu znajdującemu się u zbiegu ulic: Wjazdowej, Kamiennej i Głównej nieoficjalnego  imienia Pionierów Niedar.

Staraniem Sołtys wsi Niedary Agaty Woloszczuk wspieranej przez  grupę  wolontariuszy ta,   wysunięta  na północ część centrum  Niedar  – pięknieje z roku na rok  i z pewnością od strony wizualnej może ono jeszcze podlegać kolejnym kreacjom i modelowaniu:

Pod wspomnianym na wstępie   wnioskiem –   podpisały się po zakończeniu Seniorady  aż 54 osoby !!!

W kontynuacji tego wyjątkowego głosu poparcia, przygotowałem oficjalne pismo – wniosek  do Sołtys Agaty Woloszczuk:

Rondo_wniosek_o_podjecie_uchwaly

Wniosek ten –  został  przegłosowany na ostatnim  Zebraniu ogólnym  w czerwcu 2018 i również aklamacyjnie  przyjęty  w trybie rutynowej uchwały Zebrania

W lipcu 2018   – Ewa ze Spacerowej, oficjalnie naniosła na mapkę Niedar nową nazwę a przy okazji mapka została wzbogacona o numeryczny wykaz ulic w naszej wsi a więc mamy teraz  bardzo przydatną  edycję  planu Niedar z naniesionymi nazwami ulic  a  u dołu w formie legendy znajduje się wykaz ulic z zakresami numerów.


 

Kartograficzne podziękowania dla Ewy  za kolejny kamień milowy na drodze budowania graficznego wizerunku naszej wsi.

Post scriptum: 

Pionierami  są nie tylko Ci którzy przybyli tu po wojnie i jako pierwsi  w początkach powojennych Niedar piastowali funkcje: Przewodniczących,  Sołtysów, Radnych, Prezesów itp.  ale wszyscy, którzy od początku Niedar po dzień dzisiejszy  podejmowali się innych z natury rzeczy definiowanych jako  pionierskie  – działań.

To miejsce szczególne odwołuje się jednak nie tylko do historii…

Pionierami został,  jest, ….  i co najważniejsze będzie w przyszłości  każdy kto uczyni dla Niedar, bądź  na  rzecz mieszkańców coś nowego, coś co zostało przez aktywną  większość przyjęte  i zaakceptowane coś dzięki czemu będzie się nam żyć przyjemniej łatwiej. bezpieczniej, weselej – jakkolwiek ciekawiej i przede wszystkim twórczo z pomysłem.

Zatem teoretycznie każdy z nas może liczyć iż jakiś większy lub mniejszy kamień – rozwijająca się roślina na rondzie symbolizuje jego wkład w rozwój i funkcjonowanie naszej Małej Ojczyzny.

I nie prawdą jest, że wielkość czy kształt obiektu determinują jego  rangę – tę bowiem  wyznacza i ustanawia  symboliczne ponadpokoleniowe przesłanie tkwiące w nazwie.  A tak nawiasem w polskim prawie drogowym pojęcie ronda nie jest skodyfikowane – rondo to po prostu  rodzaj skrzyżowania  i właśnie bardzo często takie miejsca są dookreślane i przejmują rolę „żywych pomników”.

Serdecznie dziękuję wszystkim dla których przesłanie wiążące się taką interpretacją  nazwy   jak i z miejscem jako takim  stało się zrozumiałe,  bowiem dzięki temu  od teraz może ono  stanowić kolejny znaczący  kamień milowy na drodze kreowania nowych   niematerialnych wartości  Niedar.

 

/-/ Jerzy Lewandowski

Dodaj komentarz