Pamięci   wszystkich  którzy odeszli.

Wszyscy nieubłaganie zmierzamy w stronę  granicy życia –  ale w tych dniach   nasze  myśli  koncentrują się w szczególnej zadumie,   wokół tych, którzy  tę granicę  przekroczyli bezpowrotnie.

Leave a Comment