Strażakom najlepszości na kolejny rok służby !

Pojawił się u nas Przewodniczący Rady Sołeckiej  i zaproponował wspólne złożenie życzeń strażakom, co czynimy z ogromną przyjemnością:

Na ręce Wójt Pani Agnieszki Wersty patronującej jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej  w Zawoni i w Złotowie,oraz

Na ręce  Sekretarza Ochotniczej Straży Pożarnej w  Niedarach  z gminy Drwinia Pana Pawła Wymazały,

składamy niniejszym wszystkim  Druhnom i Druhom z w/w  jednostek najlepsze życzenia, zdrowia, sił oraz hartu ducha w pełnieniu swoich  jakże niełatwych  obowiązków.   Satysfakcji przy realizacji zadań i wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym… a ogólnie jak najmniej  alarmów – spokojnej i bezpiecznej służby  w zmaganiach z żywiołami i czasami nieokiełznaną… ludzką niefrasobliwością.

Przewodniczący Rady Sołeckiej wsi Niedary /-/Grzegorz Osyra w imieniu Rady Sołeckiej

/-/Jerzy  Lewandowski w imieniu Zespołu oraz wszystkich czytelników i fanów strony niedary.pl

komentarze 3

Leave a Comment