Uwaga na kontrole!

Fundacja Dwa Plus Cztery to organizacja prozwierzęca działająca na terenie Dolnego Śląska. Tej zimy rozpoczęła szeroko zakrojone inspekcje dolnośląskich wsi, pod kątem dobrostanu zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem stanu i możliwości schronienia przed panującym mrozem.

Kontrole są niezapowiedziane i być może odbędą się również w Niedarach. Inspektorzy fundacji działają w asyście policji i konsekwentnie egzekwują ustawowe prawa zwierząt. W przypadkach udokumentowanego znęcania się nad zwierzętami kierują wnioski o ukaranie właścicieli do prokuratury.

Warto rozejrzeć się zawczasu, czy u nas jest wszystko tak jak należy, dobrze też porozmawiać z rodziną czy sąsiadami, którzy nie korzystają z internetu. Mam nadzieję, że u nas w Niedarach, wszystko jest tak, jak być powinno, ale lepiej dmuchać na zimne!

Poniżej są ulotki informacyjne tej organizacji, czyli na co szczególnie będą zwracać uwagę (klikając na poszczególne grafiki można je znacznie powiększyć):

str1a str1b str2a str2b

Dodatkowo warto wiedzieć, że po ostatniej nowelizacji Ustawy o ochronie zwierząt (z dnia 1 stycznia 2012) za znęcanie się nad zwierzętami uznaje się między innymi: 

 • zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień zwierzętom,
 • utrzymywanie zwierzęcia bez odpowiedniego pokarmu lub wody przez okres wykraczający poza minimalne potrzeby właściwe dla gatunku,
 • wystawianie zwierzęcia domowego lub gospodarskiego na działanie warunków atmosferycznych, które zagrażają jego zdrowiu lub życiu,
 • utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym utrzymywanie ich w stanie rażącego zaniedbania lub niechlujstwa, bądź w pomieszczeniach albo klatkach uniemożliwiających im zachowanie naturalnej pozycji,
 • utrzymywanie psa w stanie nieleczonej choroby
 • porzucanie zwierzęcia, a w szczególności psa lub kota, przez właściciela bądź przez inną osobę, pod której opieką zwierzę pozostaje,
 • przycinanie psom uszu i ogonów (kopiowanie),
 • znakowanie zwierząt stałocieplnych przez wypalanie lub wymrażanie,
 • używanie uprzęży, pęt, stelaży, więzów lub innych urządzeń zmuszających zwierzę do przebywania w nienaturalnej pozycji, powodujących zbędny ból, uszkodzenia ciała albo śmierć,
 • stosowanie okrutnych metod w chowie lub hodowli zwierząt,
 • organizowanie walk zwierząt,
 • złośliwe straszenie lub drażnienie zwierząt.

W Niedarach i w naszej gminnej okolicy spotykam się z wieloma bardzo życzliwymi i sympatycznymi ludźmi. Jestem pewna, że wszyscy mają dużo empatii i serca także dla swoich zwierzaków. Nie wierzę, żeby mogli spać spokojnie, gdy ich “mniejszy brat” marznie, czy choruje. Nie wierzę też, że mogliby jeść ze smakiem posiłki, ze świadomością że ich zwierzę jest głodne.

Także sprawdźmy tylko, czy u nas na pewno wszystko jest w porządku i niech Niedary świecą dobrym przykładem! 

Zawonię i wszystkie gminne miejscowości też jak najbardziej zapraszamy do świecenia wraz z nami.   🙂 

PS. Wpis i grafiki można jak najbardziej udostępniać dalej – im więcej osób się o tym dowie, tym mniejsza szansa, żeby “poszło coś nie tak”.

 

Dodaj komentarz