W piątek 10 IV 2015 r o godz. 18.00 ….. spotykamy się w świetlicy

Przypominamy, iż w dniu 10 IV o godzinie 18.00 w budynku świetlicy odbędzie się spotkanie z Wójt Gminy Zawonia: mgr inż. Agnieszką Werstą.

Pani Wójt, spotkaniem z naszą społecznością,  rozpoczyna cykl zebrań środowiskowych, które będą sukcesywnie organizowane we wszystkich sołectwach na terenie całej Gminy Zawonia.

Harmonogram tych spotkań dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Nasz wyjątkowy Gość, świeżo odremontowana świetlica, …w powietrzu i na ziemi coraz więcej symptomów    wiosny …. niechaj sprawią iż na spotkaniu na które zapraszają:

Rada Sołecka wraz Sołtysem Wsi Niedary 

frekwencja również dopisze !

Uwaga !

Ogłoszenie niniejsze w formie skrótowego powiadomienia sms > zostanie dodatkowo rozesłane do wszystkich mieszkańców Niedar, którzy zadeklarowali akces do naszego unikalnego /chyba nie tylko w skali gminy/ Systemu wczesnego powiadamiania,  który będzie generowany ze strony www.niedary.pl

Leave a Comment